Onze clubReddingsbrigade Brigade Het Volkerak (B.H.V.) is opgericht op 22 januari 1973. Op dit moment ligt het ledenaantal rond de 100 en hiervan is ca. 75 % jeugdlid (jonger dan 16 jaar). Ons vrijwillige opleidingsteam bestaat uit een 7-tal enthousiaste mensen die elke week met veel plezier aan het bad staan om onze leden op te leiden en sportief te vermaken.

Onze vereniging verzorgt opleidingen zwemmend redden. Zwemmend redden is het redden van een drenkeling bijvoorbeeld met behulp van bevrijdings- en vervoersgrepen, die we je in de loop van de jaren gaan aanleren. Natuurlijk moet je eerst goed kunnen zwemmen, voordat je dit kunt leren. Van kleins af aan leer je steeds meer reddingstechnieken hoe je iemand of jezelf veilig en verantwoord kunt redden en met welke hulp- en reddingsmiddelen je kunt of soms moet werken.

Na jaren van voorbereiding zijn op 1 september 2009 een aantal zaken binnen de bekende Zwemmend Redden opleidingen van Reddingsbrigade Nederland veranderd. Voor alle reddingsbrigades is vanaf 1 september 2009 de nieuwe lijn Junior Redder 1 t/m 4 beschikbaar! Dit is het eerste deel van de nieuwe brevettenlijn en sluit aan op het ABC van het reguliere zwemmen. Na de Junior Redder lijn volgen twee andere lijnen op 1 september 2010, namelijk Zwemmend redder en Life Saver. De drie nieuwe lijnen vormen samen de voorgenomen vervanging van de brevetten a-b, 1-6 en certificaten brons, zilver en goud.

Wij zijn aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland. Reddingsbrigades Nederland, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is de overkoepelende organisatie van 183 reddingsbrigades in Nederland met in totaal zo’n 30.000 leden. Deze zijn onder meer actief aan de Noordzeekust, op de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer en de binnenmeren.

Ons doel is: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.