Links

www.redned.nl
de website van Reddingsbrigades Nederland, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Dit is de overkoepelende organisatie van 183 reddingsbrigades in Nederland.